Barske menn fremmer folkehelsen

Barske menn fremmer folkehelsen

Lavterskeltilbud gir bedre folkehelse

Team Physix bekjemper helseforskjeller ved å gi barn og ungdom gratis utendørstrening i Tufteparken på St. Hans Haugen.

Tekst: Christian Valsvik. Foto: Mads Mankini – fb.com/mankiniphotography

Idrett, trening og aktivitetstilbud for barn og unge kan være med å bidra til å nå myndighetenes mål om en bedre folkehelse og å utjevne sosiale helseforskjeller. Bydelen St. Hans Haugen i Oslo har investert i og satt opp en «Tuftepark» med apparater for egenvektstrening og en helseløype med kart og målbare referanser for din egen alder. Street Workout-gruppen «Team Physix» samler barn, ungdom og voksne til felles treningsøkter med fokus på mestring, lek og moro.

– Aktivitetstilbud for barn og ungdom kan være med å gi unge mennesker et nytt fokus i livet. Det er mange som er lei skolen og som føler at de ikke blir sett eller hørt. Enkelte blir hengende etter og blir ikke en del av fellesskapet. Ungdommer som kommer i Tufteparken får raskt et nytt mål og et nytt fokus gjennom mestring og lek. Dermed skaper de et nytt selvbilde. Dette gjør at ungdommen får en ny motivasjon til å mestre andre aspekter senere i livet, sier Marius Dale, styreleder i Team Physix.

Bilde-1

Bilde 1: Tufteparken: Ahmed Kerigo og Fredrik Kindberg demonstrerer en type dips-variant foran en gruppe med treningsdeltagerne. Foto: Mads Mankini – fb.com/mankiniphotography

Sunne valg

Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Forskning antyder at tillit til samfunnet, trening og sosiale nettverk har stor betydning for helsen. God helse hos den enkelte øker mulighetene for livsutfoldelse. Det er en sterk sammenheng mellom deltakelse i arbeidslivet, fullføring av utdanning og god helse i befolkningen.

– Det er mye bedre at ungdommen har mulighet til å ta sunne valg i livet enn å stå og henge på et hjørne i byen. Vi har lyst til å plante små frø og bryte det mønsteret, der unge i dag drikker alkohol og bruker narkotika, ved å gi dem andre valgmuligheter, sier Marius Dale.

Barn og ungdom bruker stadig mer tid inne foran PC, TV og internett. Stillesitting medvirker til en rekke livsstilssykdommer og har en innvirkning på risikofaktorer som tobakks- og alkoholbruk, usunt kosthold og fysisk inaktivitet.

– St. Hans Haugen bydel kan nå se verdien og den enorme helsegevinsten aktivitetstilbud har for barn og ungdom. Det er som skiløyper i skogen. Det er en billig investering for folkehelsen. Slike lavterskeltilbud knytter folk sammen. Alle elsker parklivet og i Tufteparken skal vi både trene og ha det gøy, samtidig som vi hilser på hverandre og blir kjent med andre i lokalmiljøet, sier Marius Dale.

Bilde-8

Hovedstyre: Grunnleggerne og styremedlemmene i Team Physisx. Fra venstre: Marius Dale, Sander Brattli, Mads Mankini, Ahmed Kerigo, Fredrik Kindberg. Foto: Mads Mankini – fb.com/mankiniphotography

Trøblete fortid

Marius trekker spesielt frem grunnleggerne av Team Physix. Ahmed Kerigo og Fredrik Kindberg, som er to ildsjeler, som tilfeldig møtte hverandre i Tufteparken i Asker i fjor. Begge med forskjellig historier.

– Ahmed hadde en trøblete fortid og Fredrik slet med overvekt. To stykker tok to valg. I parken fant de en felles interesse i å gjøre livene sine bedre. Det å begynne med noe, som for eksempel Calisthenics (egenvektstrening), berører noe i hjertet og hodet. En oppdager noe nytt og blir som et barn igjen. Tankene forandres. Vi ønsker at flere kommer og trener med oss. Å bli en del av noe, der vi fokuserer på latter, samhold og trening. Mange unge trenger å kjenne på mestringsfølelsen og det å pushe seg selv. Dette er viktige grunnprinsipper og en filosofi som en bør ta med seg videre i livet, sier Marius Dale.

Tufteparken er en stor suksess for barn og unge. Team Physix hadde 140 påmeldte deltagere under deres utendørstrening sist søndag. Smilene og latteren satt løst blant de deltagende. Tilbakemeldingene var at ungdommen er svært fornøyde etter dagens harde treningsøkt og at de definitivt vil ta med seg venner ved neste anledning.

Fremmer folkehelsen

Det kreves systematisk og langsiktig innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å oppnå ønskede resultater og fremme folkehelsen.

– Tufteparken er et godt eksempel på tiltak som fremmer folkehelsen og hvordan lokalsamfunnet i samarbeid med kommunen og bydelsadministrasjonen kan bekjempe livsstilssykdommer, sier Maria Badea, leder av helse- og sosialkomiteen i bydelen St. Hans Haugen.

Gode lokalmiljø vil kunne bidra til å jevne ut sosiale helseforskjeller – og det ansvaret hviler tungt på kommuner og bydeler.

– Helsegevinstene er enorme og ikke alt kan måles i penger. Trivsel, frisk luft, av og til å tøye egne fysiske grenser, og være sammen med andre er ekstremt viktige faktorer. Man begynner å føle tilhørighet til nærmiljøet og føler at noen bryr seg. Barn og ungdom blir mer sosiale, mer engasjerte, inkluderende og interessen for kriminalitet synker. Idrett er også noe som ikke kan forbindes med bruk av tobakk, alkohol og narkotika, sier Maria Badea.

Anbefaler fysisk aktivitet

Helsedirektoratet er enig i at aktivitetstilbud som Tufteparken bidrar til å forbedre folkehelsen.

– Barn og unge har en vesentlig kortere aksjonsradius enn voksne. Godt tilrettelagde utemiljøer, parker og grøntarealer i nærmiljøet er viktige arenaer for lek og annen fysisk aktivitet. Det er et stort problem at barn og særlig ungdom beveger seg langt mindre enn de bør  faktisk bruker 15-åringene en større andel av dagen mer stillesittende enn 60 åringer. I ungdomsårene faller mange fra organisert trening, og dermed faller aktivitetskurven drastisk tidlig i tenårene. Uformelle møtesteder for ungdom der det legges til rette for naturlig og instinktiv aktivitet kan sammen med andre virkemidler bidra til at vi kan snu denne trenden, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet mener at det er en god samfunnsøkonomi i å investere i aktivitetsfremmede lokalmiljøer. Samtidig som Helsedirektoratet hevder at dette er noe innbyggerne bør kunne kreve i et moderne samfunn.

– Vi vet at det er en stor gevinst i å øke bevilgninger til aktivitetstilbud. Det åpenbare er at folk lever lengre og er friskere, og på den måten vil kunne være på jobb eller å ha en jobb, være en sosial bidragsyter i familie og samfunn og ha større sjanse for å ha et godt liv. Det er en stor økonomisk gevinst for en kommune dersom de lykkes i å få befolkningen aktiv, sier Jakob Linhave.

Bilde-3

TV-innslag: NRK følger Team Physix og skal lage et innslag om hvordan gruppen engasjerer barn, unge og voksene til samhold og trening i lokalmiljøet. Fra høyre: Marius Dale, Ahmed Kerigo, Fredrik Kindberg. Foto: Mads Mankini – fb.com/mankiniphotography

 

FAKTABOKS:
Calisthenics:

Egenvektstrening er å bruke elementene rundt deg. Ta i bruk omgivelsene og la kun fantasien sette grenser for hva du kan trene. Calisthenics-miljøet i Norge vokser. Det er flere lag rundt i Norge, bl.a i Tromsø, som heter «Artic Barbarians». «Team Physix» skal starte et eget egenvekts treningssenter. «Jungle Gym Calisthenics» som skal være en lekestue for store og små, der de ønsker å ha et sosialt senter for hele familien.

 

FAKTABOKS:

Tufteparken St. Hans haugen – Gratis, uorganisert styrketrening med forskjellige stenger i ulike varianter, som kan brukes i friluft.

HelseløypaEr en treningsløype på 1,4 km der du kan teste din kondisjon på en enkel måte. Helseløypa vil ha start og mål ved Treningsparken i St. Hanshaugen park. Du tester din kondisjon på en enkel måte, ved å ta tiden på å gå eller løpe runden. Når du har gjennomført runden, kan du lese av ditt kondisjonsnivå på tavlene ved mål. Tavlene består av kondisjonstabeller, som er unike for denne løypa, basert på løypas lengde og terreng. Tabellene er utviklet for aldersgruppen 10 år – 85+.

Bordtennis Utendørs bordtennisbord som kan brukes av alle hele året!

 

FAKTABOKS:

Visste du at regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling? Barn og unge som er fysisk aktive i skolen lærer bedre sammenlignet med den som har et lavere aktivitetsnivå. I et livsløpsperspektiv vet vi at fysisk aktivitet forebygger over 30 ulike sykdommer. Det har en positiv effekt på yteevne og humør. Aktivitet motvirker i seg selv stillesitting, som er en selvstendig risikofaktor for dårlig helse, og som er et utbret problem hos ungdom som tilbringer mye tid foran forskjellige TV-skjermer. Aktivitetstilbud der man gjør noe sammen med andre har bieffekten av gleden ved fellesskap og felles måloppnåelse.
https://helsenorge.no/helseogsunnhet/sider/dine-30.aspx