Coaching

Under utdannelse
( –> )

«Coaching er å slippe en persons potensiale løs, for med det å kunne maksimere prestasjonen – det er å hjelpe han eller henne til å lære, snarere enn å lære dem noe»

– Whitmore, 1997

Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell og personlig vekst. Jeg ønsker å frigjøre og utvikle den enkeltes potensiale. For dermed å skape en vinneradferd ved å oppdage og aktivere dine indre kvaliteter og ta i bruk ulike verktøy for å oppnå livstilsforandringer og måloppnåelse.

Med andre ord kan vi si at coaching handler om en prosessorientert metode, for å nå mål både på det karrieremessig og personlige plan.

Hvorfor er coaching interessant?

– Effektiv måloppnåelse
– Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet
– Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse
– Økt egenansvar og selvledelse
– Økt evne til omstilling og endring

For øyeblikket tilbyr ikke Valsvik Media kurs.

Med hjelp fra meg vil du gjennom egne ressurser kunne oppnå dine drømmer, ambisjoner og håp for fremtiden.