Christian Valsvik

Christian Valsvik

Daglig leder

Arbeider som frilansjournalist, miljøarbeider mot ungdom og utdanner meg som mental trener og coach. 
Kontakt: christian@valsvikmedia.no 

Jeg har en evne til å lytte til våre viktigste interessenter, forstå mediedynamikken, tilegner meg raskt politisk innsikt og har generell god samfunnsforståelse.

Har gode erfaringer med å skrive nyhetsartikler, reportasjer, reklametekster, pressemeldinger, rapporter og kommunikasjons- og medieplaner.

Innehar gode rutiner og erfaringer med innsalg av nyhetssaker mot andre medier. Har arbeidet aktivt på sosiale medier og med kampanje- og omdømmearbeid. 

Jeg er ekstremt tilpasningsdyktig, lærer kjapt og setter meg raskt inn i nye arbeidsverktøy og informasjon.

Som det kommer frem av min CV, har jeg en variert utdannelse med både entreprenørskap, journalistikk, årsenhet i utviklingsstudier i Vietnam kombinert med fred- og konfliktstudier i India og et år med statsvitenskap på UIO. Utdanner meg som Coach ved ulike skoler. 

Valget av utdanning er på mange måter karakteristisk for meg som person; jeg er allsidig og søker varierte utfordringer, men trives også med rutinearbeid. Samtidig er jeg ydmyk overfor nye oppgaver og ser verdien av å løse problemer i fellesskap. Jeg ser på meg selv som løsningsorientert, fleksibel og nøyaktig.

Personlighet:

•Er åpen og direkte.
•Lytter til andre og samarbeider.
•Stiller spørsmål for å avklare og viser interesse for to-veis kommunikasjon.
•Holder personer oppdatert og deler informasjon.
•Skreddersyr språk, tone, fremstilling og format etter etterspørsel.
•Viser kunder og personer tillit og respekt.
•Søker etter tilbakemeldinger for å lære og forbedre.
•Interessert i intern kommunikasjon og bruk av kommunikasjonsverktøy.

Samarbeid:

•Forsøker å oppnå målsetninger med kollegaer.
•Verdsetter andres kompetanse og ideer.
•Villig til å utvikle og lære av andre.
•Støtter kollegaer og tar beslutninger som ikke gjenspeiler egen posisjon og agenda.
•Handler etter samsvar med kollegaers avgjørelser.
•Aktivt søker etter å utvikle meg faglig og personlig.
•Søker etter å se kunders synspunkter for å ta reflekterte beslutninger.
•Holder kunder informert om fremgang og tilbakeslag i prosjekter.
•Holder tidskrav satt av kunder eller kollegaer.

Kreativitet:

•Søker aktivt etter forbedringer og tjenester.
•Fremmer og tilbyr andre til å vurdere nye tanker og ideer.
•Tenker «utenfor boksen»
•Er ikke nødvendigvis bundet av tradisjonelle normer, regler og tenkning.
•Viser vilje til å anvende ny teknologi, arbeidsprogrammer og teknikker til aktuelle oppgaver.